Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ), με τον οποίο θεσπίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων. Με τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/2019) αντικαταστάθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ελήφθησαν μέτρα εφαρμογής του άνω Κανονισμού (GDPR) και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης – πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Τί είναι η Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων;

H Πολιτική Προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποία προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, πότε και γιατί, με ποίον τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε, αλλά και πώς και για ποίους λόγους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους. Επίσης, σας παρέχει πληροφορίες για τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η πολιτική αυτή λοιπόν σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω του καταστήματος ή μέσω του ιστοτόπου μας.

Τί είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος Προσωπικά Δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, ηλεκτρονική δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ, οι ποίες προσδιορίζουν ή δύνανται να προσδιορίζουν την ταυτότητά σας.

Τι σημαίνει επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα (βλ. κατωτέρω) για τα οποία υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@viotyr.gr

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται, δηλαδή το Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνα (κινητό ή/και σταθερό), την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address), ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, αντίγραφα εγγράφων που είναι αναγκαία για την παραλαβή προϊόντος για λογαριασμό τρίτου.

Cookies:

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για την αναγνώρισή του κάθε επισκέπτη. Όταν εισέρχεστε στο site μας, ένα Cookie καταγράφει τα στοιχεία σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα σας στο site. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να μπορέσουμε μεσοπρόθεσμα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία χρήσης του ιστοτόπου μας. Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies από τις ρυθμίσεις του περιηγητή που χρησιμοποιείτε. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται είναι ανώνυμες και δε προκαλούν την παραμικρή βλάβη στη συσκευή σας.

Τύποι Cookies:

Αναγκαία Cookies & Cookies Λειτουργικότητας: Αυτή η κατηγορία cookies είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία ενός eCommerce ιστοτόπου γιατί “απομνημονεύει’ τις προτιμήσεις σας και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν λειτουργίες όπως η Wishlist ή το Site μας “θυμάται” τι έχετε στο καλάθι σας, την επόμενη φορά που θα επιστρέψετε στο site μας. Επίσης η απουσία αυτών καθιστούν αδύνατη ακόμα και την απλά προσθήκη προϊόντων στο καλάθι σας, καθιστώντας τα απαραίτητα για ένα eshop.

Cookies Analytics: Τα cookies αυτά συλλέγουν συμπεριφορικές πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιεί κάποιος επισκέπτης το site μας, ώστε να προσπαθούμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι μελετώντας τα.

Advertising Cookies: Είναι τα cookies αυτά που χρησιμοποιούνται για να βλέπετε ενδιαφέρουσες διαφημίσεις, σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας αποφεύγοντας έτσι την άναρχη πολιορκία σας από μαζικά μηνύματα και διαφημίσεις γενικού περιεχομένου. Παράλληλα παρέχουν σε εμάς στατιστικά δεδομένα για να βελτιώνουμε τις προσφορές και τις διαφημίσεις μας συνεχώς. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να εξαιρέσετε τον εαυτό σας από τέτοια cookies ενημερώνοντας την Google εδώ

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

i/ Για λόγους επικοινωνίας

Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο, οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, αποθηκεύονται από εμάς προκειμένου για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, για την συμμόρφωση με νομικές μας υποχρεώσεις, για τον χειρισμό των αιτημάτων, παραπόνων και ερωτημάτων σας εν σχέσει και με τα έννομα συμφέροντά μας.

ii/ Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η επιχείρησή μας διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς σε τρίτες εταιρείες, εκτελώντες την επεξεργασία, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (πχ πλατφόρμα Mailchimp). Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα σε εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης και marketing

Σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζονται μόνον οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους αντίστοιχους σκοπούς.

Τέλος, κατά την εκτέλεση πληρωμής τα δεδομένα σας αποστέλλονται αποκλειστικά και απευθείας από εσάς στον πάροχο που έχει αναλάβει την επεξεργασία της πληρωμής. Η επιχείρησή μας δεν συλλέγει/δεν αποθηκεύει δεδομένα σας σχετικά με την πληρωμή, όπως αριθμοί πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, στοιχεία λογαριασμών, κ.λ.π.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση, και σε κάθε περίπτωση για 20 έτη κατ’ ανώτατο.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει, κατόπιν επικοινωνίας σας με εμάς, για τον χειρισμό αιτημάτων, παραπόνων και ερωτημάτων σας, γίνεται μέχρι να διευθετηθεί κατάλληλα το σχετικό ζήτημα.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση (email) support@viotyr.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρησή μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Όταν κρίνεται αναγκαίο γίνεται επανεξέταση και τροποποίηση των μέτρων ασφαλείας.

Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL για την κρυπτογράφηση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τον εξυπηρετητή μας (server).

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την επιχειρήσή μας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

i/ Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας, να λαμβάνετε ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

ii/ Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από εμάς να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς (λανθασμένες). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς (μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση), εάν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, είναι εύλογο,

iii/ Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»):

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχουμε. Ειδικότερα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία, οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Επίσης, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν αντιτάσσεστε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους όπως για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης, όπως προαναφέρθηκε, ή για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

iv/ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν: α/ όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, β/ όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, γ/όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά αιτείστε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων και δ/ όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

v/ Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Το δικαίωμά σας αυτό είναι δυνατό να υπόκεινται σε νόμιμους περιορισμούς, μέσω νομοθετικών μέτρων, και με εξαίρεση βεβαίως της περίπτωσης κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

  

vi/ Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (γεγονός που αποκλείει τα έντυπα αρχεία), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αφορούν και έχουν παρασχεθεί από εσάς και η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

vii/ Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση : support@viotyr.gr

viii/ Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει παραβιασθεί, είτε από εμάς, είτε από οποιονδήποτε άλλον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), με έδρα την Αθήνα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοιδήποτε από τα παραπάνω (υπό στοιχεία i έως viii) δικαιώματά σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση support@viotyr.gr Σε περίπτωση δυσχέρειας ταυτοποίησης, επιφυλασσόσαστε του δικαιώματος να ζητάμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας, ενώ εάν η ταυτοποίηση παραμένει αποδεδειγμένα αδύνατη, μπορούμε να αρνηθούμε να απαντήσουμε.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας, όποτε κρίνουμε αυτό αναγκαίο. Επομένως, θα πρέπει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να διαβάζετε την αναρτημένη στην ηλεκτρονική μας σελίδα Πολιτική Προστασίας προκείμενου να είστε πάντα ενήμεροι.