Έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη δέσμευση την ασφάλεια των καταναλωτών φροντίζουμε, μέσω της πολιτικής μας για τη διασφάλισης της ποιότητας, να παράγουμε, να εισάγουμε, να επεξεργαζόμαστε/τυποποιούμε & να διαθέτουμε προϊόντα άριστης ποιότητας και γεύσης.

Η ΒΙΟΤΥΡ είναι πιστοποιημένη με το διεθνές σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2018 το οποίο έλαβε από τον φορέα πιστοποίησης TUV Austria Hellas. Η παραγωγική τυροκομική μας μονάδα στην ΤΡΙΠΟΛΗ, διαθέτει όλες τις σημαντικές ελληνικές και διεθνείς πιστοποιήσεις για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας ISO 22000:2018, IFS, BRC