ΚυρΟκτ04
Επιθυμείτε να εργαστείτε στη ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ;

Η Εταιρείας μας με γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη και προσφέροντας ανταγωνιστικό περιβάλλον στοχεύει σε νέους και δυναμικούς εργαζόμενους

Το ιδανικό προφίλ του εργαζόμενου στην Εταιρεία ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ , ανεξαρτήτως θέσης εργασίας είναι:

Ευχάριστος

Επικοινωνιακός

Μαχητικός

Κατηρτισμένος  

Αν διαθέτεις τα παραπάνω

επικοινώνησε μαζί μας  

Ανοικτές θέσεις εργασίας :

 

 

 

 

 

 

 

Go to top