ΔευΜαρ21

Αρχές Επιχειρηματικής δραστηριότητας

  • Αδιαπραγμάτευτη η ποιότητα των προϊόντων μας

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου για τα προϊόντα μας τα οποία και συνεχώς αναβαθμίζουμε. Τα προϊόντα μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας που ορίζει ο ελληνικός κώδικας τροφίμων και ποτών και οι ισχύουσες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τις συνολικές δραστηριότητες της εταιρείας μας (από τη συλλογή της πρώτης ύλης μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά).

  • Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές

H εταιρία διατηρεί αποκλειστικές, σταθερές και επιλεκτικές συνεργασίες με τους πλέον γνωστούς και αξιόπιστους οίκους τροφίμων παγκοσμίως. Διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές και  καταναλωτές. Αυτές οι σχέσεις στηρίζονται στην ακεραιότητα και την υπευθυνότητα που επιδεικνύουμε σαν οργανισμός.

  • Μεγαλώνουμε μαζί με τους ανθρώπους μας

Με την αύξηση του κύκλου εργασιών και του εύρους των δραστηριοτήτων μας, αυξάνονται και οι ανάγκες μας σε ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες ανέλιξης για τους ανθρώπους μας και ευκαιρίες συνεργασίας με νέα δημιουργικά άτομα.

  • Υπεύθυνη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Όλοι μας στην εταιρεία αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Στοχεύουμε στο να δημιουργούμε αξία όχι μόνο οικονομική αλλά κοινωνική & περιβαλλοντολογική. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων, πρωτίστως με υψηλής ποιότητας προϊόντα, αλλά και να υποστηρίξουμε την κοινωνία, της οποίας μέλη είμαστε φυσικά και εμείς.

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ διανύοντας επί 40 και πλέον έτη μία δυναμικά ανοδική πορεία στο χώρο των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθίσταται πλέον σημείο αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Η πορεία του Ομίλου ξεκινά το Νοέμβριο του 1976, όταν ο Δημήτριος Θωμόπουλος ιδρύει στην Αθήνα την εταιρεία «ΤΥΡΙΝΘΟΣ», η οποία εν συνεχεία το 1996 μετονομάζεται σε «ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε».

Το 2004 ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ μετακομίζει και εγκαθίσταται σε νέες, σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εκτάσεως 3.000 τ.μ. στην περιοχή του Κορωπίου, γεγονός που του προσφέρει τη δυναμική βάση για την περαιτέρω ανοδική του πορεία.

Το 2013 εξαγοράζει και εντάσσει στο δυναμικό του ένα σύγχρονο συσκευαστήριο τυποποίησης τυριών, ενώ παράλληλα την ίδια χρονιά, ιδρύει εταιρεία διανομής προϊόντων – ΔΙΑΤΥΠ Α.Ε.Β.Ε.  στη Μικρή Λιανική της Αθήνας, με πελατολόγιο 2.000 περίπου σημεία (καταγραφή 2015).

Το 2014 αγοράζει μέσω συγχώνευσης την εταιρεία Rama Foods Α.Ε και δημιουργεί υποκατάστημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκτάσεως 10.000 τ.μ., διευρύνοντας έτσι τη δραστηριότητα του στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών.

Το Μάιο του 2015 στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της εταιρικής διαχείρισης και παροχής κορυφαίων υπηρεσιών στους συνεργάτες του, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποιήσεων TŪV AUSTRIA HELLAS ανανεώνει την Πιστοποίηση του Ομίλου σε ISO 22000:2005.

Το 2016 εγκαινιάζει την είσοδό του στην παραγωγή, αποκτώντας το παραδοσιακό τυροκομείο Δομοκού.

Διαθέτοντας αυξανόμενα πολύτιμη εμπειρία, γνώση και απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στη διαρκή εξυπηρέτηση των πελατών του με άριστα σε ποιότητα προϊόντα, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης αγοράς.

ΔευΜαρ21

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ διανύοντας επί 40 και πλέον έτη μία δυναμικά ανοδική πορεία στο χώρο των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθίσταται πλέον σημείο αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Η πορεία του Ομίλου ξεκινά το Νοέμβριο του 1976, όταν ο Δημήτριος Θωμόπουλος ιδρύει στην Αθήνα την εταιρεία «ΤΥΡΙΝΘΟΣ», η οποία εν συνεχεία το 1996 μετονομάζεται σε «ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε».

Το 2004 ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ μετακομίζει και εγκαθίσταται σε νέες, σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εκτάσεως 3.000 τ.μ. στην περιοχή του Κορωπίου, γεγονός που του προσφέρει τη δυναμική βάση για την περαιτέρω ανοδική του πορεία.

Το 2013 εξαγοράζει και εντάσσει στο δυναμικό του ένα σύγχρονο συσκευαστήριο τυποποίησης τυριών, ενώ παράλληλα την ίδια χρονιά, ιδρύει εταιρεία διανομής προϊόντων – ΔΙΑΤΥΠ Α.Ε.Β.Ε.  στη Μικρή Λιανική της Αθήνας, με πελατολόγιο 2.000 περίπου σημεία (καταγραφή 2015).

Το 2014 αγοράζει μέσω συγχώνευσης την εταιρεία Rama Foods Α.Ε και δημιουργεί υποκατάστημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις εκτάσεως 10.000 τ.μ., διευρύνοντας έτσι τη δραστηριότητα του στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών.

Το Μάιο του 2015 στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της εταιρικής διαχείρισης και παροχής κορυφαίων υπηρεσιών στους συνεργάτες του, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποιήσεων TŪV  AUSTRIA  HELLAS ανανεώνει την Πιστοποίηση του Ομίλου σε ISO 22000:2005.

 Διαθέτοντας αυξανόμενα πολύτιμη εμπειρία, γνώση και απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στη διαρκή εξυπηρέτηση των πελατών του με άριστα σε ποιότητα προϊόντα, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης αγοράς.

 

 istoria

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ διανύοντας επί 40 και πλέον έτη μία δυναμικά ανοδική πορεία στο χώρο των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθίσταται πλέον σημείο αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Η πορεία του Ομίλου ξεκινά το Νοέμβριο του 1976, όταν ο Δημήτριος Θωμόπουλος ιδρύει στην Αθήνα την εταιρεία «ΤΥΡΙΝΘΟΣ», η οποία εν συνεχεία το 1996 μετονομάζεται σε «ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε».

Το 2004 ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ μετακομίζει και εγκαθίσταται σε νέες, σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εκτάσεως 3.000 τ.μ. στην περιοχή του Κορωπίου, γεγονός που του προσφέρει τη δυναμική βάση για την περαιτέρω ανοδική του πορεία.

Το 2013 εξαγοράζει και εντάσσει στο δυναμικό του ένα σύγχρονο συσκευαστήριο τυποποίησης τυριών, ενώ παράλληλα την ίδια χρονιά, ιδρύει εταιρεία διανομής προϊόντων – ΔΙΑΤΥΠ Α.Ε.Β.Ε.  στη Μικρή Λιανική της Αθήνας, με πελατολόγιο 2.000 περίπου σημεία (καταγραφή 2015).

Το 2014 αγοράζει μέσω συγχώνευσης την εταιρεία Rama Foods Α.Ε και δημιουργεί υποκατάστημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκτάσεως 10.000 τ.μ., διευρύνοντας έτσι τη δραστηριότητα του στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών.

Το Μάιο του 2015 στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της εταιρικής διαχείρισης και παροχής κορυφαίων υπηρεσιών στους συνεργάτες του, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποιήσεων TŪV AUSTRIA HELLAS ανανεώνει την Πιστοποίηση του Ομίλου σε ISO 22000:2005.

Το 2016 εγκαινιάζει την είσοδό του στην παραγωγή, αποκτώντας το παραδοσιακό τυροκομείο Δομοκού.

Διαθέτοντας αυξανόμενα πολύτιμη εμπειρία, γνώση και απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στη διαρκή εξυπηρέτηση των πελατών του με άριστα σε ποιότητα προϊόντα, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης αγοράς.

ΤετΣεπ30

   Το Όραμά μας

 

Με τη διαρκώς αυξανόμενη εμπειρία, γνώση & απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ο Όμιλός μας ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα.

Όντας η μοναδική εταιρεία που ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας (διαπραγμάτευση πρώτων υλών, παραγωγή, επεξεργασία & τυποποίηση και εμπορία),

επιθυμούμε να γίνουμε ο καλύτερος και ο πλέον αξιόπιστος προμηθευτής στην Ελλάδα

(one-stop spot για τα άριστα και ποιοτικά τυροκομικά & γαλακτοκομικά μας προϊόντα).

 

 

 Εταιρική Παρουσίαση σε μορφή Power Point 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ διανύοντας επί 40 και πλέον έτη μία δυναμικά ανοδική πορεία στο χώρο των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθίσταται πλέον σημείο αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Η πορεία του Ομίλου ξεκινά το Νοέμβριο του 1976, όταν ο Δημήτριος Θωμόπουλος ιδρύει στην Αθήνα την εταιρεία «ΤΥΡΙΝΘΟΣ», η οποία εν συνεχεία το 1996 μετονομάζεται σε «ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε».

Το 2004 ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ μετακομίζει και εγκαθίσταται σε νέες, σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εκτάσεως 3.000 τ.μ. στην περιοχή του Κορωπίου, γεγονός που του προσφέρει τη δυναμική βάση για την περαιτέρω ανοδική του πορεία.

Το 2013 εξαγοράζει και εντάσσει στο δυναμικό του ένα σύγχρονο συσκευαστήριο τυποποίησης τυριών, ενώ παράλληλα την ίδια χρονιά, ιδρύει εταιρεία διανομής προϊόντων – ΔΙΑΤΥΠ Α.Ε.Β.Ε.  στη Μικρή Λιανική της Αθήνας, με πελατολόγιο 2.000 περίπου σημεία (καταγραφή 2015).

Το 2014 αγοράζει μέσω συγχώνευσης την εταιρεία Rama Foods Α.Ε και δημιουργεί υποκατάστημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκτάσεως 10.000 τ.μ., διευρύνοντας έτσι τη δραστηριότητα του στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών.

Το Μάιο του 2015 στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της εταιρικής διαχείρισης και παροχής κορυφαίων υπηρεσιών στους συνεργάτες του, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποιήσεων TŪV AUSTRIA HELLAS ανανεώνει την Πιστοποίηση του Ομίλου σε ISO 22000:2005.

Το 2016 εγκαινιάζει την είσοδό του στην παραγωγή, αποκτώντας το παραδοσιακό τυροκομείο Δομοκού.

Διαθέτοντας αυξανόμενα πολύτιμη εμπειρία, γνώση και απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα των τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ο Όμιλος ΒΙΟΤΥΡ ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στη διαρκή εξυπηρέτηση των πελατών του με άριστα σε ποιότητα προϊόντα, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης αγοράς.

ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ

ΠΟΚΑ -ΒΙΟΠΑ  
Θέση Αλωνίστρα - Κορωπί 
Tηλ : +30 210 6620614-7
email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Viopa Poka 
Thesi Alonistra  Koropi
Tel : +30 210 6620614-7
ιmail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Google Map is loading
Go to top