Φωτογραφίες από το υπερσύγχρονο γαλακτομείο μας στην Τρίπολη

με δυνατότητα εκμετάλευσης 180 τόνους γάλακτος ημερησίως