Τώρα η ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ και σε φρέσκα προϊόντα.
Αυθεντική Μοτσαρέλα  Ιταλικής προέλευσης , από γάλα νεροβούβαλου και αγελάδος. 

Mozzarela viotyr

Περισσότερα προτεινόμενα Προϊόντα  Παρασκευής ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ 

 

Κύλιση στην Αρχή